แหล่งเรียนรู้


วัดจอมมะณีย์ 
          
                  ตั้งอยู่ หมู่ที่  1  ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  
ป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน  โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขัดเกลา
จิตใจให้บริสุทธิ์

สวนผลไม้ ชมพู่ ละมุด
                          
            ที่ตั้ง หมู่ที่ 3  บ้านโนนทอง  ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอโนนสะอาด  
จังหวัดอุดรธานี  โทร.087-9506015  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้เรื่องการทำไม้ผล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น